KontaktW sprawach związanych z akcją "Wrocławskie Dni Recyklingu"
prosimy kontaktować się:

W sprawach organizacyjnych:

Artur Guziak
Tel.: (+48) 731 631 831
artur.guziak@ebd.org.pl

Zgłoszenia:

info@ebd.org.pl