Wrocławskie Dni Recyklingu to akcja edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych w naszym mieście. Wydarzenie to realizowane jest już od 10 lat, w bardzo różnej formie: gry miejskiej, happeningów, wystaw, warsztatów.

Tegoroczna edycja jest jednak wyjątkowa ze względu na wydanie jubileuszowe. Celem Wrocławskich Dni Recyklingu jest podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki oraz oczywiście osiągnięcie jak najwyższych poziomów recyklingu odpadów.

Piknik odbędzie się 27 listopada.
Największą atrakcją będzie pokaz naukowy oraz warsztaty.Odbędą się też konkursy z nagrodami.

przeczytaj więcej >>>

15 października 2019r.
Konkurs dla szkół we Wrocławiu zostanie ogłoszony publicznie na stronie www oraz w informacjach przesłanych do szkół w dniu 15 października 2019r.

15 października - 12 listopada 2019r.
Zgłoszenia do konkursu.

15 października - 12 listopada 2019r.
Realizacja zadań objętych konkursem przez szkoły – po uprzednim zgłoszeniu się do konkursu przez stronę Przesłanie wyników prac w formie Raportu z przygotowanych kampanii należy przesłać na adres info@ebd.org.pl łącznie z linkami do ewentualnych relacji filmowych do dnia 12 listopada 2019 r.

13 listopada – 17 listopada 2019r.
prace Jury Konkursu

18 listopada 2019r.
przekazanie informacji dla szkół o liście finalistów.

27 listopada 2019r.
wielki piknik recyklingowo-naukowy oraz wręczenie nagród zwycięzcom

Organizatorzy:


Urząd Miasta Wrocławia


Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej MDK Kopernik


Alba